Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà sinh viên thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 đang chậm tiến độ giải ngân.

Theo đề nghị của các địa phương, cầu đầu tư để hoàn thành dự án trong năm nay tới trên 6.000 tỷ đồng. Mặc dù nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm nay bị hạn chế so với nhu cầu của các địa phương, nhưng theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thì đến hết tháng Bảy, chương trình mới chỉ giải ngân được khoảng 60% số vốn, trong đó có 11 địa phương mới giải ngân dưới 50% số vốn.

Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu những tháng cuối năm cần phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2011.

Theo Bộ Xây dựng, cần căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho năm nay và tiến độ thực hiện dự án để ưu tiên vốn cho các hạng mục đã khởi công và sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm. Bộ Xây dựng yêu cầu không khởi công các hạng mục khác nếu cân đối chưa đủ nguồn vốn để hoàn thành những hạng mục đang triển khai.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục đã khởi công để hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết; sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành để giải ngân thanh toán.

Đối với các dự án mà số vốn phân bổ chưa đủ để hoàn thành, địa phương và đơn vị chủ động ứng vốn từ các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo tiến độ cam kết. Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ cấp bù từ ngân sách Trung ương vào các năm sau.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các dự án đã được ghi vốn nhưng triển khai chậm, khả năng giải ngân thanh toán không hết số vốn đã được phân bổ cần chủ động báo cáo về Bộ trước ngày 25/9 để có kế hoạch điều chuyển vốn.

Sau 3 năm kể từ khi được phê duyệt danh mục dự án, đến nay đã có hơn 60% khối nhà khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp đón hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên vào ở nhân dịp khai giảng năm học mới./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)