Cac hang cong nghe My chung tay trong cuoc chien chong khung bo hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TechStory)

Ngày 26/6, mạng xã hội Facebook, Twitter, kênh chia sẻ video trực tuyến YouTube và tập đoàn sản xuất phần mềm máy tính cá nhân lớn nhất thế giới Microsoft đã thành lập Diễn đàn Internet toàn cầu chống khủng bố.

Bốn hãng công nghệ khổng lồ trên cho biết diễn đàn này sẽ chính thức hóa và cơ cấu lại các lĩnh vực hợp tác hiện nay và trong tương lai, cũng như thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ nhỏ hơn, các nhóm dân sự và học giả, các chính phủ, các thể chế đa quốc gia như Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc.

Mặc dù phạm vi hoạt động của nhóm sẽ được phát triển theo thời gian, song ban đầu các công ty dự định tập trung phối hợp cải tiến công tác kỹ thuật chung hiện có, trao đổi các công nghệ tốt nhất mà họ phát triển được và triển khai các kỹ thuật mới trong phát hiện, phân loại nội dung, và xác định các biện pháp tiêu chuẩn nhằm loại bỏ các nội dung khủng bố.

[Google gỡ bỏ nội dung mang tính khủng bố, bạo lực trên Youtube]

Ngoài ra, các bên cũng cam kết nghiên cứu nhằm định hướng công nghệ tương lai và các quyết định chính sách xung quanh việc gỡ bỏ các nội dung khủng bố, hợp tác với các chuyên gia chống khủng bố bao gồm cả chuyên gia của chính phủ, các nhóm dân sự, các học giả và các công ty khác nhằm chia sẻ kiến thức về chủ nghĩa khủng bố.

Trong bối cảnh sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực đặt ra vấn đề cấp thiết toàn cầu và trở thành thách thức quan trọng cho tất cả các bên, các công ty trên cho rằng diễn đàn trên tạo điều kiện cho việc học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau, cũng như thảo luận về cách thức tăng thêm quyền hạn và đào tạo cho các tổ chức dân sự, các cá nhân tham gia vào những hoạt động tương tự./.
(TTXVN/Vietnam+)