Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10 này, các hồ thủy điện miền Bắc bắt đầu tích nước.

Dự báo, sản lượng điện trung bình trong tháng ở mức 253 triệu kWh/ngày, công suất cao nhất khoảng 13.700-14.000 MW.

Tổng công suất dự phòng của hệ thống điện trong tháng 10 sẽ không cao do nhiều tổ máy tuabin khí phải tách ra sửa chữa.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện trong tháng 10 là tiếp tục đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phụ tải. Các hồ thủy điện miền Bắc khai thác hợp lý theo tình hình thủy văn, đảm bảo tích nước. Đồng thời, ngành khai thác cao các hồ thủy điện miền Nam, miền Trung, nhiệt điện than, tuabin khí và tiếp tục mua điện Trung Quốc.

Theo đánh giá của EVN trong tháng 9 vừa qua, lưu lượng nước về các hồ chứa miền Bắc thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 45% đến 81%; các hồ thủy điện miền Trung và miền Nam đều vượt giá trị trung bình nhiều năm. Thủy điện Hòa Bình được khai thác cao, thủy điện Thác Bà và Tuyên Quang khai thác vào giờ cao điểm và tích nước cho mùa khô 2010.

Các nhà máy thủy điện miền Trung, miền Nam và nhiệt điện than-tuabin khí được khai thác tối đa. Riêng nhiệt điện dầu và tuabin khí dầu huy động chạy phủ đỉnh, cơ bản đảm bảo cung ứng điện cho toàn hệ thống.

Như vậy tính đến đầu tháng 10, điện do EVN sản xuất và mua từ các nhà máy ngoài EVN là gần 62,3 tỷ kWh, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, điện sản xuất của EVN là 42,1 tỷ kWh.

Điện mua của các nhà máy ngoài EVN là trên 20,1 tỷ kWh. Điện thương phẩm cũng đạt mức trên 55 tỷ kWh, tăng 10,91% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện cấp cho sản xuất tăng 8,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 49,2%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 13,35% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 41,17%.

Cũng theo EVN, ngoài việc hoàn thành các hạng mục chuẩn bị khởi công các dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (tháng 11/2009), Duyên Hải 1 và Nghi Sơn 1 (tháng 12/2009), EVN cũng hoàn thiện báo cáo đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, thủy điện Lai Châu để giải trình và thông qua Quốc hội khóa XII trong kỳ họp thứ 6 vào cuối tháng 10 này.

Ngoài ra, EVN còn đôn đốc Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) triển khai đầu tư xây dựng mạng 3G và các công ty điện lực triển khai xây dựng hạ tầng mạng 3G./.

(TTXVN/Vietnam+)