Cac khoan thu ve nha dat o TP.HCM trong quy 1 tang toi 66,5% hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong quý 1/2021, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi khi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… đều tăng trưởng khá tốt.

Hoạt động thu ngân sách trên địa bàn theo đó cũng ghi nhận con số tăng trưởng tích cực. Ngoại trừ dầu thô, hầu hết các khoản thu ngân sách khác đều tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Một điểm đặc biệt trong kỳ thu ngân sách trên địa bàn thành phố lần này, đó là các khoản thu về nhà, đất có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cho thấy, các khoản thu về nhà, đất mang về cho ngân sách thành phố 3.351 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng tới 66,5% so với cùng kỳ 2020. Dữ liệu này phù hợp với diễn biến tình hình thị trường khi bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 104.065 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

[Thu ngân sách Nhà nước quý 1 đạt trên 30% dự toán của cả năm]

Thu nội địa ước đạt 76.165 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán, chiếm 73,2% tổng thu ngân sách và tăng 14,4% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.900 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán, chiếm 26,8% tổng thu ngân sách và tăng 18,3%; Thu dầu thô ước đạt 2.607 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách và giảm 36,7%.

Đáng chú ý, trong các khoản thu nội địa, thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, trong quý 1/2021, thu từ khu vực ngoài nhà nước ước đạt 23.470 tỷ đồng, đạt 34,7% dự toán, chiếm 22,6% tổng thu ngân sách và tăng tới 34,5% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 19.077 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, chiếm 18,3% tổng thu và tăng 11,3%. Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 6.357 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu ngân sách và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thu cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021, ước đạt 20.601 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán, chiếm 19,8% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020./.

H.Chung (TTXVN/Vietnam+)