Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các vị lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Cũng trong ngày 18/5, đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các địa phương trong cả nước đã vào Lăng viếng Bác, tỏ lòng thành kính nhớ ơn Người./.