Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

Các loài động vật ở vườn thú ăn kem, sờ vào đá để chống nóng

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Để giúp các các loài động vật chống lại thời tiết nắng nóng, các nhân viên ở vườn thú tại Trung Quốc đã sử dụng những viên đá lạnh, kem và nước trái cây.