Tối 14/1, Phân xã TTXVN tại Pháp đã tổ chức buổi tọa đàm về Đại hội Đảng lần thứ XI với đại diện báo Nhân dân, các đảng viên, đại diện ba chi bộ lưu học sinh vùng Paris và một số quần chúng cảm tình Đảng.

Tại buổi tọa đàm, các đảng viên, quần chúng cảm tình Đảng đều khẳng định vai trò lãnh đạo quyết định và tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Các ý kiến thống nhất cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XI là “một sự kiện trọng đại, một mốc lịch sử quan trọng.” Là những người con sống xa Tổ quốc, các lưu học sinh tại Pháp nói chung và vùng Paris nói riêng luôn dõi theo từng bước từ công tác chuẩn bị Đại hội đến các diễn biến đang diễn ra tại Đại hội.

Đại diện đảng viên và quần chúng cảm tình đảng tại ba chi bộ lưu học sinh vùng Paris bày tỏ sự tin tưởng và trông đợi Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới, những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và thực sự có năng lực về chuyên môn, có uy tín trong xã hội, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa đất nước tiến lên.

Là những đảng viên được học tập, nghiên cứu và làm việc tại nước ngoài, các lưu học sinh luôn trăn trở với các câu hỏi “mình phải làm gì và làm thế nào để trở thành người có ích cho đất nước, có thể đóng góp, dù trực tiếp hay gián tiếp” vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Trên từng lĩnh vực ngành nghề đảm nhiệm, các lưu học sinh đều nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên, đồng thời nhấn mạnh “nếu không có đảng viên mạnh, chi bộ mạnh, Đảng lãnh đạo đủ mạnh” thì không thể “tạo sự đoàn kết gắn bó toàn dân tộc, giúp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thiêng liêng, đưa đất nước ngày một phát triển."

Tiến sỹ y học Võ Toàn Trung, Bí thư chi bộ 1 Lưu học sinh vùng Paris, đã sống và làm việc tại Pháp hơn 20 năm, bày tỏ khi ở nước ngoài, thì càng thấy rõ vai trò rất lớn, rất sâu của Đảng, cũng như vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên đối với cộng đồng người Việt Nam sống xa Tổ quốc.

Anh Trung mong muốn Đảng tiếp tục thể hiện sự kiên quyết, khai trừ khỏi Đảng những đảng viên không đủ phẩm chất năng lực, yếu kém về tư cách đạo đức nhằm đảm bảo uy tín và sự trong sạch cho Đảng, đồng thời chọn lựa những gương mặt lãnh đạo có tư duy đổi mới, dám nhận lãnh trọng trách đưa đất nước tiến lên.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đức Khương, Giảng viên Học viện thương mại Paris, Bí thư chi bộ 2, cho rằng thời gian tới Đảng cần xác định rõ bốn ưu tiên hàng đầu như đấu tranh chống tham nhũng, tăng cường phát triển bền vững, chú trọng đầu tư khắc phục sự mất cân đối vùng miền, xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức với nhiều giải pháp sử dụng trí thức trong và ngoài nước một cách hợp lý.

Tiến sỹ, kỹ sư xây dựng Ứng Quốc Hùng, Bí thư chi bộ 3 cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ tạo đà cho bước tiếp theo phát triển đất nước, tin tưởng sự thành công của Đại hội sẽ tạo bước tiến quan trọng cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế vững chắc, đồng thời giúp phát huy hơn nữa tính dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Đảng viên trẻ, kỹ sư xây dựng Bùi Nguyễn Hoàng cũng như một số người khác mong muốn Đảng và Nhà nước đầu tư và chú trọng hơn nữa việc cải thiện cơ chế, chính sách, điều kiện cho lực lượng trí thức Việt Nam ở ngoài nước về làm việc trong nước, khuyến khích họ say mê cống hiến, sáng tạo trong công việc.

Các phát biểu thống nhất khẳng định người Việt Nam có đầy đủ khả năng tiếp cận, tiếp thu và cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới và ứng dụng cụ thể vào thực tiễn của Việt Nam, và nếu có chính sách, giải pháp tốt, sẽ giúp phát huy mọi nguồn lực tổng hợp, tránh để lãng phí chất xám, đặc biệt của các trí thức người Việt ở nước ngoài.

Các bạn Mai Thị Quỳnh Trang, nghiên cứu sinh ngành sinh học; Trần Anh Tuấn, nghiên cứu sinh ngành cơ học vật liệu; Nguyễn Cao Hoàng Minh, Thạc sỹ, kỹ sư ngành tự động hóa, là những quần chúng cảm tình Đảng, bày tỏ nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các lưu học sinh bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước có hành động quyết liệt hơn trong việc đổi mới thực sự hệ thống giáo dục, ngay từ cấp học cơ sở, có những cải cách về chính sách nghiên cứu phát triển và quy hoạch đô thị, phát triển công nghệ thông tin và tự động hóa góp phần đưa nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại./.