(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong Quy chế thi Trung học Phổ thông quốc gia 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các mốc thời gian cho kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2017./.