Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh bất động sản.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy trình cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện với quy trình sau: Chủ đầu tư và ngân hàng ký thỏa thuận cấp bảo lãnh; khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng, hai bên sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký với khách hàng, ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại phải được phép thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khẩn trương ban hành các quy định nội bộ hướng dẫn thống nhất trong hệ thống triển khai thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư 07.

Các ngân hàng thương mại cũng chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại.

Được biết, đến nay đã có tổng số 40 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai./.