Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê từ Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết quý 2/2015, Ấn Độ đã có 101 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 400 triệu USD, bình quân một dự án của Ấn Độ tại Việt Nam có số vốn đăng ký gần 4 triệu USD.

Cụ thể, các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 13/21 ngành kinh tế trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Trong đó, đối tác Ấn Độ tập trung vào mạnh vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 42 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 231,6 triệu USD (chiếm 58% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam).

Kế đến là ngành khai khoáng với 3 dự án, có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 86 triệu USD (chiếm 21,5% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam).

Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa đứng cũng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư Ấn Độ, hiện có 19 dự án với số vốn đăng ký hơn 52 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 21,5% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam).

Theo khu vực, hiện vốn đầu tư của Ấn Độ phân bổ tại 23/63 tỉnh, thành của Việt Nam (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi). Cao nhất là khu vực dầu khí, thu hút được 3 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 86 triệu USD (chiếm 21,5% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam).

Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ hai, thu hút được 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 60,5 triệu USD (chiếm 15,1% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam).

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến của dòng vốn Ấn Độ với 36 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 54,9 triệu USD (chiếm 13,8% vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam), đứng thứ ba về thu hút FDI của Ấn Độ.
 
Theo Báo cáo phân tích từ Cục Đầu tư nước ngoài, mặc dù Việt Nam-Ấn Độ là hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, tuy nhiên kết quả đầu tư trực tiếp nước ngoài của Ấn Độ vào Việt Nam cho đến nay còn khá khiêm tốn.

“Trong thời gian tới, hai Chính phủ cần có các biện pháp xúc tiến đầu tư thích hợp qua đó thu hút mạnh hơn nguồn vốn đầu tư từ Ấn Độ, trong các lĩnh vực lợi thế của bạn, như công nghệ thông tin, khai khoáng với mục tiêu công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển,” Báo cáo đưa ra khuyến nghị./.