Tại kỳ họp Hội đồng thủ tướng Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tiến hành ngày 30/5 ở thủ đô Ashkhabad của Turkmenistan, những người đứng đầu chính phủ SNG đã ký gần 15 văn kiện hợp tác.

Trong các văn kiện hợp tác đã ký có có Quan điểm thả nổi thị trường dịch vụ tài chính, các hiệp định hợp tác về tổ chức thị trường liên kết tiền tệ, thị trường năng lượng chung, hợp tác du lịch, đầu tư, nông-công nghiệp, khí tượng-thủy văn và quốc phòng...

Hội đồng thủ tướng SNG đã ủng hộ chủ trương của Uzbekistan về gia nhập Hiệp ước thành lập khu vực thương mại tự do (FTA) ký ngày 18/11/2011, thông qua Chiến lược phát triển thể dục-thể thao của các nước SNG đến năm 2020, tuyên bố năm 2012 là "Năm thể thao và lối sống lành mạnh" của SNG, chuẩn y kế hoạch hoạt động 2012-2013 nhằm thực hiện Chiến lược hợp tác thanh niên quốc tế đến năm 2020.

Bên canh đó, còn công nhận Trường Đại học kinh tế, thống kê và tin học Mátxcơva là tổ chức cơ sở của SNG trong lĩnh vực đào tạo tin học từ xa, Học viện Nghiên cứu khoa học về kỹ thuật tin học và thông tin học toàn Nga là tổ chức cơ sở SNG về đào tạo an ninh tin học, Học viện Phòng không số 4 của Nga là tổ chức cơ sở của SNG trong lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề phòng không, thông qua những sửa đổi liên quan đến việc thành lập Hệ thống thống nhất nhằm kiểm soát công dân các nước thứ ba và những người phi quốc tịch nhập cảnh lãnh thổ các nước SNG./.