Ngoại trưởng các quốc đảo Thái Bình Dương tham dự Hội nghị. (Nguồn: Bộ Ngoại giao, Thương mại Australia)

Trong hai ngày 10-11/7, Ngoại trưởng 16 nước thành viên Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã nhóm họp tại thành phố Sydney của Australia để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quản lý thiên tai ở khu vực.

Các Ngoại trưởng đã trao đổi về các hành động thực tế nhằm tăng cường phối hợp giữa các nước, giảm thiểu nguy cơ cũng như hậu quả của các thảm họa, thiên tai vốn xảy ra thường xuyên trong khu vực.
|
Phát biểu về kết quả hội nghị, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết các nước sẽ đẩy mạnh phối hợp, nhanh hơn và hiệu quả hơn thông qua tăng cường bố trí sẵn nguồn hàng cứu trợ và đầu tư cho hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

Bên cạnh đó, các nước cũng cam kết tăng nguồn đầu tư cho nhóm các chuyên gia quản lý thảm họa khu vực Thái Bình Dương, tạo điều kiện để họ phối hợp với các chính phủ trong việc lập kế hoạch đối phó với thảm họa cũng như đối phó khi thiên tai xảy ra.

Để tăng hiệu quả của quá trình quản lý thảm họa, các nước thống nhất để các công ty tư nhân tham gia vào tiến trình này, từ việc tái lập nhanh chóng hệ thống thông tin liên lạc, hỗ trợ cung cấp thực phẩm và hậu cần...

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận các cách thức nhằm tăng cường phối hợp quốc tế và đề xuất triệu tập họp hàng năm để thảo luận rộng hơn các vấn đề quốc tế và khu vực mà các quốc đảo Thái Bình Dương đang phải đối mặt./.