Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong nỗ lực cùng đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, các quốc gia châu Âu trong đó có Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức và Luxembourg đã tiến hành trao đổi dữ liệu ADN của các tội phạm một cách hệ thống để phục vụ ngành kỹ thuật hình sự.

Về lâu dài, việc trao đổi này sẽ mở rộng ra toàn bộ 21 quốc gia châu Âu có hệ thống các ngân hàng dữ liệu ADN đang hoạt động.

Bà Vanessa Vanvooren thuộc Viện Hình sự và Tội phạm học quốc gia Bỉ (INCC), cho biết kể từ năm 2002, cơ quan này quản lý 2 ngân hàng lưu trữ hơn 80.000 dữ liệu gồm hồ sơ ADN được lập từ những dấu vết được thu thập tại hiện trường các vụ án và từ các nghi can cũng như của những người bị kết tội.

Từ năm 2005, Bỉ đã ký kết hiệp ước Prüm cho phép trao đổi và so sánh cấp quốc tế các hồ sơ ADN giữa các quốc gia châu Âu nhưng phải đến năm 2014, luật pháp của Bỉ mới cho phép khởi động chương trình trao đổi, trong đó cuộc trao đổi đầu tiên với Hà Lan được tiến hành ngày 29/7/2014.

Việc so sánh các dấu vết ADN đã phát huy hiệu quả và giúp các nhà điều tra khoanh vùng hoạt động của các tội phạm tốt hơn. Sau Hà Lan, Bỉ tiếp tục ưu tiên trao đổi với các quốc gia láng giềng như Pháp, Đức và Luxembourg.

Về dài hạn, quốc gia này sẽ dần mở rộng phạm vi trao đổi với 21 quốc gia châu Âu có ngân hàng dữ liệu ADN đang hoạt động.

Trên thực tế, quá trình này được đánh giá là một công cụ thiết yếu đồng thời mở ra nhiều triển vọng trong hợp tác chống tội phạm và khủng bố./.