Các sự kiện nổi bật của ngành du lịch trong năm 2016

Ngành du lịch Việt Nam đã trải qua một năm với nhiều nỗ lực và thành quả, sau những chương trình quảng bá, xúc tiến diễn ra ở cả trong nước và nước ngoài, với nhiều sự kiện tiêu biểu.
Mai Mai (Vietnam+)