Đại diện nền kinh tế Mỹ Christopher Watson phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (SOM2) và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo chuyên đề về thúc đẩy việc làm của người khuyết tật do Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) và Nhóm Bạn về người khuyết tật (GOFD) tổ chức, ông You Liang, đại diện Chủ tịch Nhóm Bạn về người khuyết tật, Phó Tổng Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế, Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc trích dẫn báo cáo cho biết ước tính tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cứ 6 người có một người bị khuyết tật. Như vậy, toàn khu vực này có tới 650 triệu người khuyết tật với các dạng khuyết tật khác nhau.

Người khuyết tật ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ít có khả năng được tuyển dụng làm việc. Khi được tuyển dụng, họ chỉ được nhận những công việc chưa phù hợp với dạng khuyết tật của mình và không ổn định.

[APEC 2017: Hơn 200 đại biểu dự các cuộc họp đầu tiên của SOM 2]

Theo bà Teresa Canady, chuyên gia nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong hội nhập khu vực US-APEC, nhiều nền kinh tế của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ban hành các luật, quy định nội địa nhằm trao quyền có việc làm cho người khuyết tật. Các luật chống phân biệt đối xử đóng vai trò quan trọng nhằm bảo vệ người khuyết tật trong quá trình họ được thuê, trả thưởng và chấm dứt hợp đồng.

Tại hội thảo, bà Teresa Canady đã đưa ra một số ví dụ về các luật nội địa đối với người khuyết tật ở các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Luật của Philippines quy định cấm phân biệt đối xử trong vấn đề việc làm. Đạo luật về Phân biệt đối xử đối với người khuyết tật của Australia cấm các hành vi phân việt đối xử trong vấn đề việc làm và giáo dục và yêu cầu kế hoạch hành động cho người khuyết tật nhằm tháo gỡ các rào cản, đề ra chính sách, chương trình cụ thể cho người khuyết tật.

Luật của Peru đối với người khuyết tật quy định rõ nhiệm vụ trong thực hiện các chính sách việc làm. Tuy nhiên, tại một số nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, việc thực thi pháp luật của các Chính phủ còn chưa đầy đủ, thiếu hiểu biết về quyền của người khuyết tật.

Bên cạnh đó, bà Teresa Canady cho rằng giáo dục đối với người khuyết tật cũng là một vấn đề cần được xem xét.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), có tới 90% trẻ khuyết tật không được đến trường. Những trẻ em khuyết tật được đến trường phải học ở trường chuyên biệt, chỉ được học những kỹ năng hòa nhập, bị hạn chế cơ hội tiếp xúc với trẻ em bình thường...

Theo chuyên gia này, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần có nền giáo dục bao trùm hiệu quả để trẻ em khuyết tật được học tập bên cạnh các trẻ em bình thường. Các lợi ích kinh tế sẽ phát huy với nền giáo dục bao trùm. Từ đó, trẻ em khuyết tật hòa nhập tốt với xã hội. Các gia đình có con em khuyết tật giảm bớt gánh nặng kinh phí ở trường học khi con em mình không phải học trường chuyên biệt tốn kém và không hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội thảo thảo luận về tổng quan những kết quả nghiên cứu và xu hướng hành động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật bao gồm các chính sách luật, khuôn khổ pháp lý trong vấn đề hòa nhập của người khuyết tật, giáo dục và đào tạo, bài học về tạo việc làm cho tất cả mọi người, cơ hội nâng cao tay nghề cho người khuyết tật...; các giải pháp xóa bỏ định kiến đối với người khuyết tật, tạo cơ hội cho người khuyết tật tiếp cận với mạng lưới nghề nghiệp, hỗ trợ người khuyết tật quay trở lại công việc khi gặp tai nạn lao động./.