Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchupan giới thiệu bản dự thảo Hiến pháp mới tại Quốc hội ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố chung công bố chiều 25/4, 108 nhân vật nổi tiếng gồm các học giả, các nhà hoạt động xã hội và một số chính trị gia của cả hai đảng chính tại Thái Lan là Đảng Dân chủ và Đảng Pheu Thai cùng 5 tổ chức dân sự đã kêu gọi chính phủ hiện nay đảm bảo các quyền bày tỏ quan điểm trong giai đoạn tiến tới cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới.

Tuyên bố chung của các cá nhân và tổ chức trên bao gồm một số yêu cầu như sau: Thứ nhất, cuộc trưng cầu ý dân phải được tiến hành tự do, minh bạch và công bằng phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế.

Thứ hai, trong giai đoạn tiến tới trưng cầu, phải có các cuộc tranh luận công khai giữa hai bên ủng hộ và bác bỏ dự thảo hiến pháp.

Cử tri phải có quyền được thông tin chính xác, toàn diện về dự thảo hiến pháp cũng như có quyền được có không gian công cộng an toàn để bày tỏ quan điểm về dự thảo hiến pháp mới.

Ngoài ra, người dân có quyền hợp hiến được bày tỏ quan điểm và phát biểu mang tính xây dựng đối với dự thảo hiến pháp.

Trước khi trưng cầu ý dân được tổ chức, người dân phải được thông báo rõ về sự lựa chọn chính sách tiếp theo trong trường hợp dự thảo này không vượt qua.

Những người ký tên vào tuyên bố chung này cũng khẳng định cuộc trưng cầu ý dân sắp tới là một cuộc tập dượt quan trọng cho việc xây dựng quyền lực dân chủ cho nhân dân và phải tuân theo các quy định và chuẩn mực quốc tế./.