Ngày 15/9, tại thủ đô Bangkok, 45 tổ chức dân sự Thái Lan đã tuyên bố thành lập Hội đồng cải cách Thái Lan của nhân dân (PART), hoạt động độc lập với Diễn đàn cải cách chính trị của chính phủ nước này.

Ủy ban lâm thời gồm 16 thành viên cũng được công bố và dự kiến bắt đầu làm việc vào tuần tới.

Phát biểu trong lễ ra mắt, ông Bancherd Singkaneti, thành viên ban lãnh đạo PART cho biết, nguyên tắc cải cách của PART là tìm một giải pháp thích hợp cho đất nước trên cơ sở hệ thống dân chủ với tiêu chí đưa quyền lực trở lại cho nhân dân, từ bỏ độc quyền chính trị và chủ nghĩa tư bản cực đoan, tạo một xã hội công bằng hạnh phúc.

Mục tiêu thành lập của PART để kêu gọi, tập hợp khu vực công tham gia công cuộc cải cách chính trị đang diễn ra ở Thái Lan.

Theo PART, cải cách quốc gia phải có sự tham gia của toàn bộ hệ thống của đất nước, bao gồm cả chính trị, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và tư pháp.

Tuy nhiên, các động thái trên được giới quan sát cho là nhằm đáp trả việc chính phủ xúc tiến quá trình cải tổ chính trị mà không có sự tham gia của đảng Dân chủ đối lập./.