SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2020 – Với việc chấp hành nghiêm chỉnh và triệt để biện pháp cách ly xã hội, hầu như tất cả các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đều phải đóng cửa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận. Nền kinh tế Singapore đã ghi nhận mức giảm 2,2% trong quý 1/2020 

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các doanh nghiệp nhỏ, các hộ gia đình, các cá nhân có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn, nặng nề hơn so với các tập đoàn kinh tế lớn. Do đó, các tổ chức, công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép (licensed moneylenders) đang tìm cách đưa vốn tín dụng một cách nhanh chóng thông qua các thủ tục gọn, nhẹ đến các đối tượng đang khát vốn được nêu ở trên. Bên cạnh các gói tín dụng được chính phủ và hệ thống ngân hàng hỗ trợ, đây cũng là nguồn vốn rất quan trọng đối với cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh có nhu cầu. Để các biện pháp này hoạt động hiệu quả, thì khoản đầu tư vào các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số của các công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép có thể giúp cải thiện khả năng hiển thị đối với các doanh nghiệp nhỏ trên thị trường.

Việc tạm thời buộc phải dừng hoạt động đã có những hậu quả tai hại về sức khỏe lâu dài và sự bền vững của các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình tất yếu làm cho tình trạng thất nghiệp gia tăng, cắt giảm lương và trong trường hợp xấu nhất là hiện tượng phá sản, đóng cửa vĩnh viễn của một số doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp có khả năng thích nghi và sự chống chọi kiên cường nhất cũng sẽ phải quản lý cẩn thận dòng tiền của mình để có cơ hội sống sót sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế.

Trong bối cảnh chồng chất khó khăn, thì sự sẵn có của các khoản tiền mặt có thể cho vay khẩn cấp là rất cần thiết đối với các nhóm bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương nhất như các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh. Các công ty tín dụng được cấp phép có thể phát huy tác dụng khi xem xét, phê duyệt các đơn xin vay vốn cá nhân (personal loan). Thời gian trả nợ dài hơn và tiêu chí áp dụng được mở rộng cũng có ích để giúp các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh này phục hồi trở lại từ những tổn thất phát sinh trong thời kỳ bùng phát đại dịch COVID-19.

Trong 2 tháng qua, số lượng đơn xin vay tiền theo dạng payday (payday loans – là loại hình cho vay ngắn hạn, trong đó người cho vay sẽ gia hạn tín dụng với lãi suất cao dựa trên hồ sơ tín dụng và thu nhập của người đi vay) và quỹ cứu trợ đã tăng hơn 10 lần. Thực tế này cho thấy các nguồn hỗ trợ đã trở thành một biện pháp bắt buộc, chiếc phao cứu hộ đối với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh. Để phục vụ tốt hơn những nhu cầu này, khả năng hiển thị trực tuyến là rất quan trọng trong việc giúp những công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép này tiếp cận và thu hút các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh.

Với việc hợp tác với một cơ quan tiếp thị kỹ thuật ở Singapore – như First Page Digital – tạo cơ hội để tăng khả năng hiển thị trên thị trường. Việc kết hợp các phương pháp này để tạo thành một chiến lược đa kênh có thể khuếch đại các dịch vụ và hỗ trợ mà các công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép có thể cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh có nhu cầu trong các tình huống giảm nhẹ này.

Thông tin về các công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép (Licensed Moneylenders)

Các công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép (Licensed moneylenders) hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân vay tiền mặt khẩn cấp để giúp vượt qua tình hình kinh tế, khủng hoảng tồi tệ. Được hỗ trợ bởi những công ty, đơn vị tín dụng được cấp phép đáng tin cậy ở Singapore, MaxCredit bảo vệ các đối tượng khó khăn cho các khoản vay tiền mặt khẩn cấp, với quy trình, thủ tục trơn tru, linh hoạt và nhanh chóng.

Giang Tran