Cac tuong linh Thai Lan tang kiem soat chinh quyen dia phuong hinh anh 1Quân đội Thái Lan. (Nguồn: AFP)

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa ra một sắc lệnh thay thế các ủy viên hội đồng địa phương bằng các quan chức do chính phủ trung ương chỉ định với lý do “thải loại các chính trị gia tham nhũng.”

Động thái này được đánh giá là nhằm kiểm soát hoàn toàn các cấp chính quyền địa phương suốt nhiều năm nữa.

Công báo Hoàng gia Thái Lan số ra ngày 5/5 đã cho đăng tải Sắc lệnh số 22/2016 của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) về việc chỉ định các ủy viên hội đồng chính quyền địa phương.

Sắc lệnh viết rằng khi có bất kỳ hội đồng dân biểu địa phương nào bị giải tán, Bộ Nội vụ có quyền bổ nhiệm các quan chức chính phủ vào 2/3 số ghế trong hội đồng này. Sắc lệnh này được ban hành theo thẩm quyền NCPO dựa vào Điều 44 Hiến pháp lâm thời và được áp dụng với tất cả chính quyền địa phương, trừ thủ đô Bangkok.

Hội đồng dân biểu địa phương trên toàn đất nước Thái Lan đã bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 21/7/2015 theo Tuyên bố số 85/2015 của NCPO. Theo đó, tất cả quy trình bầu cử chính quyền địa phương trên toàn quốc phải dừng lại do đất nước hiện trong tình trạng không phù hợp để tiến hành bầu cử.

Sắc lệnh mới nêu trên cùng với các tuyên bố trước đó của NCPO đã giúp chính quyền quân sự trung ương kiểm soát hoàn toàn các cơ quan chính quyền địa phương trong vòng 4 năm, thời hạn thông thường của nhiệm kỳ chính quyền địa phương tại Thái Lan./.

(Vietnam+)