Ngày 20/1 Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh thông báo một số quan chức cấp cao thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) phải công khai tài sản vào tháng tới, chấp hành đạo luật chống tham nhũng được Quốc hội thông qua vào tháng 3/2010.

Đạo luật trên quy định các quan chức cấp cao Campuchia phải công bố tài sản cá nhân vào hạn chót ngày 28/2/2011.

Trước đó, ngày 19/1, ông Sar Sambath, thành viên thường trực Cơ quan chống tham nhũng Campuchia (ACU) cho biết ACU đã tăng số quan chức cấp cao chính phủ phải công khai hóa tài sản từ 100.000 người lên 150.000 người./.