Cách làm sáng tạo của Thành đoàn Hà Nội trước ngày bầu cử toàn quốc

Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng tối đa hiệu quả của tuyên truyền trên mạng xã hội hay áp dụng công nghệ để lan tỏa màu áo xanh thanh niên Thủ đô trong công tác bầu cử toàn quốc sắp tới.
Hoài Nam (Vietnam+)