Ông Hu Zhirong, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Trung Quốc - châu Phi (CADFund), quỹ do Nhà nước quản lý của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và châu Phi, cho biết quỹ này đang xem xét thiết lập quan hệ đối tác với các ngân hàng phát triển nông nghiệp ở một số nước châu Phi để mở rộng đầu tư.

Trung Quốc hợp tác với các ngân hàng phát triển châu Phi từ năm 1985 khi Chính phủ nước này bắt đầu hỗ trợ Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB). Kể từ đó, Trung Quốc đã cung cấp viện trợ cho các ngân hàng châu Phi.

Ông Hu cho hay kế hoạch chính của CADFund là mở rộng đầu tư nông nghiệp của Trung Quốc ở châu lục này và Quỹ đang bàn thảo với cổ đông lớn là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) về kế hoạch đầu tư này.

Kế hoạch cũng xem xét việc hợp tác với các công ty nông nghiệp địa phương và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

CADFund được cho là quỹ đầu tư cổ phần đầu tiên ở Trung Quốc tập trung vào đầu tư ở châu Phi. Quỹ được thành lập hồi tháng 6/2007 với số vốn cam kết 5 tỷ USD.

CADFund là nhân tố chính hình thành Quan hệ đối tác chiến lược mới Trung Quốc - châu Phi của Chính phủ Trung Quốc.

Báo cáo của quỹ cho thấy đến hết năm 2008, CADFund đã đầu tư gần 400 triệu USD vào hơn 20 dự án, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào châu Phi.

Ông Hu cho biết CADFund hiện đang tài trợ cho các dự án nông nghiệp khác nhau ở Malawi, Zambia, Mozambique, Tanzania và cũng đang triển khai các kế hoạch để mở rộng tài trợ cho Sudan.

Theo ông Hu, CADFund khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh CADFund đang đầu tư để tăng cường sự hiện diện ở châu Phi cũng như đang điều tra môi trường đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư ở khu vực Bắc Phi.

CADFund có kế hoạch mở hai văn phòng đại diện mới ở khu vực này vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới sau khi đã thành lập văn phòng đại diện ở Zambia, Ethiopia, Ghana và Nam Phi./.