Ngày 22/1, tại Quảng Bình, Viện Dinh dưỡng-Bộ Y tế tổ chức tổng kết hoạt động dinh dưỡng năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em.

Dự hội nghị có Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Y tế Dự phòng của 31 tỉnh khu vực phía Bắc.

Năm 2013, mục tiêu chung của dự án là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 16,2% năm 2012 xuống còn 15,6% và suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi từ 26,7% năm 2012 xuống còn 26% năm 2013.

Để làm được điều đó, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng cho người dân; hỗ trợ, phục hồi dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng nặng bằng các sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, ưu tiên trẻ dưới 2 tuổi, các vùng khó khăn, vùng tỷ lệ suy dinh dưỡng cao.

Các địa phương cần phòng chống thiếu vitamin A và các chất vi lượng cho trẻ dưới 5 tuổi, tổ chức kiện toàn và tập huấn cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng, cộng tác viên và cán bộ liên ngành làm công tác dinh dưỡng...

Năm 2012, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi của cả nước bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) là 16,2%, giảm 0,6% so với năm 2011; trong đó, trẻ suy dinh dưỡng độ I là 14,5 %, độ II là 1,5 % và độ III là 0,1%. Như vậy, các thể suy dinh dưỡng đều giảm và hiện nay suy dinh dưỡng thể nhẹ là chủ yếu.

Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hiện tại so với tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Y tế thế giới thì vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (chiều cao/tuổi) năm 2012 là 26,7%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tính theo các tỉnh thành có sự khác biệt khá lớn ở các vùng sinh thái khác nhau, các tỉnh khác nhau và nhất là giữa nông thôn và thành phố.

Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em khá lớn như Hà Gang: suy dinh dưỡng cân/tuổi là 23,1%, suy dinh dưỡng cao/tuổi là 35%; Lào Cai: suy dinh dưỡng cân/tuổi là 23,2%, suy dinh dưỡng cao/tuổi là 37,8%; Lai Châu: suy dinh dưỡng cân/tuổi là 23,5%, suy dinh dưỡng cao/tuổi là 36,4%./.

Nguyễn Đức Thọ (TTXVN)