Ngày 9/3, Giám đốc tài chính của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG), Vincenzo La Via khẳng định cải tổ hệ thống quy chế tài chính toàn cầu chỉ thành công nếu chú ý nhiều hơn đến lợi ích của các nước đang phát triển.

Trong bài viết trên tờ Thời báo Tài chính của Anh, quan chức trên nhấn mạnh mặc dù Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và Ban ổn định tài chính (FSB), đang thúc đẩy tiến trình cải tổ hệ thống quy chế tài chính toàn cầu nhằm điều chỉnh hệ thống tài chính của các nền kinh tế phát triển, những cải tổ này phải thừa nhận vai trò quan trọng đang tăng lên của các nước đang phát triển, hiện đã chiếm gần 50% tăng trưởng kinh tế thế giới và 1/3 tổng số ngân hàng trên toàn cầu.

Thỏa thuận Basel III, gồm các tiêu chuẩn quy chế tài chính toàn cầu hiện hành, vẫn cho thấy nhiều bất cập, như "khuôn" tất cả hệ thống ngân hàng thế giới vào một mô hình tiêu chuẩn cứng nhắc, trong khi hệ thống ngân hàng ở các nước đang phát triển có những đặc thù riêng so với hệ thống ngân hàng ở các nước phát triển; phân biệt đối xử đối với các nước đang phát triển thông qua quy chế giảm tài trợ buôn bán, một nguồn tài rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển.

Ngoài ra, thỏa thuận Basel III còn bất cập về bất bình đẳng trong nỗ lực cải tổ các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán khi các nước đang phát triển chỉ đóng vai trò quan sát viên trong quá trình Mỹ và châu Âu thỏa thuận bộ tiêu chuẩn này...

WBG khẳng định không tính đến lợi ích của các nước đang phát triển, bỏ qua những hậu quả khó lường, áp đặt một giải pháp cho tất cả các nước, những yếu tố đó sẽ phá hoại các nỗ lực thiết lập hệ thống tài chính toàn cầu ổn định hơn và ngăn chặn tốt hơn các nguy cơ khủng hoảng.

Việc cải tổ phải liên tục, bao gồm các vấn đề của thế giới đang phát triển và biết lắng nghe phản hồi từ các nước này, từ đó mới có thể thiết lập được hệ thống quy chế thích hợp với thế giới đầy biến động./.

(TTXVN/Vietnam+)