Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12/1 khẳng định tính cấp thiết của việc cải tổ và tăng cường quản trị nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu ngày 12/1 tại lễ chuyển giao chức Chủ tịch Nhóm các nước đang phát triển (G-77) tại Liên hợp quốc từ Yemen cho Argentina, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh các xu hướng quan trọng trong năm 2010 tiếp tục định hình các nỗ lực chung của nhân loại trong nỗ lực chống đói nghèo và đảm bảo thịnh vượng cho người dân.

Với sự chuyển đổi dần sức mạnh kinh tế từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế mới nổi, nhiều nước đang phát triển đã trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.

Do đó, cải tổ và tăng cường quản trị kinh tế và tài chính toàn cầu là một nhu cầu cấp thiết và Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm trong quá trình khó khăn này nhằm hướng tới sự thịnh vượng và công lý xã hội cho người dân.

Tổng thư ký cho rằng Nhóm G-77 phải có tiếng nói hơn nữa trong chương trình nghị sự này, trong đó chống biến đổi khí hậu, duy trì động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, trao quyền cho phụ nữ tiếp tục phải là những ưu tiên cao nhất trong năm 2011.

Ngoài ra, TTK Ban Ki-moon cũng đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các liên minh rộng lớn hơn và thúc đẩy các mô hình hợp tác mới để xóa đói nghèo, đối phó hiệu quả với dịch bệnh và tình trạng biến đổi khí hậu thông qua đầu tư hiệu quả.

Ông nhấn mạnh Liên hợp quốc và Nhóm G-77 phải cùng hợp tác trong nỗ lực tập thể nhằm giải quyết các vấn đề của năm 2011, trong đó tăng cường sự hiện diện của Liên hợp quốc trên chính trường thế giới và chuyển giao thành công các kết quả phát triển đến người dân thế giới./.