Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo tại phiên họp. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách)

Tại phiên họp thường kỳ quý 2 của Ngân hàng Chính sách và Xã hội diễn ra ngày 23/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 10%, Ngân hàng Chính sách và Xã hội cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm huy động đủ nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách.

Thống đốc cũng chỉ đạo, Ngân hàng Chính sách phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất cơ chế lãi suất và kỳ hạn phù hợp để phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh nhằm tạo lập nguồn vốn.

Tại phiên họp, Ngân hàng Chính sách ​cũng nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ việc nâng mức cho vay chương trình học sinh sinh viên để kịp thời triển khai công tác cho vay phục vụ năm học mới.

Các đại biểu dự phiên họp cũng nhất trí việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện tốt việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng cấp huyện; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt những chính sách mới do Chính phủ ban hành.

Thống đốc cũng nhấn mạnh thêm, Ngân hàng Chính sách cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, lắng nghe ý kiến, đề xuất của địa phương để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tại phiên họp, Hội đồng quản trị cũng đã nhất trí thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý 3 và 6 tháng cuối năm 2015 cùng với phương án điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW”.

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách và Xã hội cho biết, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai có hiệu quả đã góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn của Ngân hàng này đạt trên 141.000 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 136.000 tỷ đồng, tăng 6.229 tỷ đồng so với 31/12/2014, với gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, hoàn thành 78% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,84% tổng dư nợ.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 23.800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 86.000 lao động, trong đó có trên 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp trên 215​.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 751​.000 công trình cung cấp nước sạch, trên 1.500 căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long./.