Campuchia bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện

Ngày 26/5, 11.572 cử tri Campuchia là các ủy viên Hội đồng xã, phường đã đi bỏ phiếu tại 203 phòng phiếu trên toàn quốc, để bầu cho 1 trong 7 tham gia tranh cử giành 559 ghế Hội đồng thủ đô, tỉnh...
(Vietnam+)