Campuchia: Dang Cuu nguy dan toc thong bao dai hoi bat thuong hinh anh 1Chủ tịch CNRP Kem Sokha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia sẽ tổ chức đại hội bất thường mới vào ngày 25/4 tới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đây là thông báo của Ban lãnh đạo CNRP đưa ra sau cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương đảng này chiều 17/4.

Theo kế hoạch, đại hội bất thường tới sẽ xem xét việc sửa đổi điều lệ đảng và bầu chọn lại Phó Chủ tịch đảng cho phù hợp với điều lệ của chính đảng này đang lưu chiểu tại Bộ Nội vụ Campuchia

Đây được xem là động thái mới nhất của CNRP nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu của Bộ Nội vụ Campuchia, khi cơ quan này hai lần ra thông báo không công nhận Ban lãnh đạo mới của CNRP (thông báo ngày 22/3) và ba Phó Chủ tịch mới của đảng này (thông báo ngày 05/4).

Trước đó, CNRP đã phải tổ chức một đại hội bất thường (ngày 2/3) và một cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương (ngày 2/4) để sửa đổi điều lệ đảng, bầu và bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch đảng sau khi ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch và rời khỏi CNRP (ngày 11/2) nhằm tránh cho đảng này khỏi nguy cơ bị giải thể do Luật Chính đảng mới được thông qua.

Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Nội vụ Campuchia vẫn chưa công nhận ba Phó Chủ tịch của đảng này, với lý do Ban Chấp hành Trung ương CNRP bầu ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch CNRP ngày 2/4 là chưa phù hợp với điều 47 mới của điều lệ đảng CNRP, vì đã quá 30 ngày kể từ ngày ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch và rời khỏi CNRP.

CNRP cũng đã rút khẩu hiệu "Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân" khỏi chính sách tranh cử 5 điểm của đảng này trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Điều 47 mới điều lệ CNRP quy định, trong trường hợp Chủ tịch đảng từ trần, từ chức, mất tư cách thành viên hoặc mất khả năng lãnh đạo đảng, và được Ban Chấp hành Trung ương xác nhận, nếu nhiệm kỳ còn dưới 18 tháng, một Phó Chủ tịch đảng lớn tuổi nhất sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch đảng; nếu không có Phó Chủ tịch đảng, Ban Chấp hành Trung ương phải bầu chọn ít nhất một Phó Chủ tịch mới, chậm nhất là 30 ngày, trong số các thành viên của mình, với đa số phiếu tuyệt đối (50%+1) của tất cả các thành viên Ban Chấp hành Trung ương, để giúp việc cho Chủ tịch đảng đến hết nhiệm kỳ.

Nếu nhiệm kỳ còn trên 18 tháng, Ban Thường vụ Trung ương phải ấn định thời gian tổ chức đại hội bất thường, bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới chậm nhất là 30 ngày, để lãnh đạo đảng đến hết nhiệm kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)