Tại Đại hội nông dân toàn quốc mới đây, Bộ trưởng Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia, ông Chan Sarun cho biết, nước này đã có một vụ mùa bội thu trong năm 2009, đạt sản lượng 7,037 triệu tấn thóc, tăng 130.000 tấn so với năm 2008.

Bộ trưởng Chan Sarun cũng dự đoán năm 2010 nước này sẽ dư thừa hơn 2 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Chan Sarun, kết quả trên là nhờ diện tích canh tác lúa đã được mở rộng từ 2,25 triệu hécta vào năm 2008 lên 2,68 triệu hécta trong năm 2009.

Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp được chính phủ quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn, coi là một trong những ưu tiên trong Chiến lược phát triển “Tứ giác” giai đoạn hai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa nghèo.

Chính phủ Campuchia đã triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân vốn vay để tăng năng suất cây trồng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia đang đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống thủy nông để tăng thêm diện tích canh tác lúa, huấn luyện nông dân kỹ thuật canh tác tiên tiến để thúc đẩy trồng nhiều loại giống lúa cao sản nhập khẩu trên diện rộng.

Hiện nay, diện tích canh tác lúa của Campuchia mới chỉ chiếm gần 50% diện tích trong tổng số 6 triệu hécta đất canh tác nông nghiệp. Hệ thống thủy nông hiện có chỉ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của 40% diện tích này và số còn lại phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên.

Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu tăng mạnh sản lượng để có thể xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo vào năm 2015, đưa nông nghiệp trở thành một trong những trụ cột kinh tế bền vững của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)