Campuchia đã thành lập thêm một tỉnh mới mang tên Tbong Khmom từ một số huyện của tỉnh Kampong Cham, tỉnh đông dân thứ hai của Campuchia.

Theo sắc lệnh Hoàng gia được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký, thị trấn Suong và sáu huyện của Kampong Cham gồm Dambae, Tbong Khmom, Ou Rang Ov, Kroch Chhma, Punhea Kraek và Memot sẽ được tách ra để lập thành tỉnh mới Tbong Khmom.

Tỉnh mới này sẽ nằm ở phía Đông của Kampong Chàm (cũ) và sẽ có đường ranh giới giáp với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.

Sự điều chỉnh hành chính mới nhất này là từ đề xuất của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Như vậy, Campuchia sẽ có 21 tỉnh và bốn thành phố trực thuộc trung ương./.
(TTXVN)