Ngày 4/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện hai nước Lào và Campuchia tổ chức họp bàn về dự thảo lần 3 “Thỏa thuận hợp tác về việc quản lý và vận hành trang thông tin điện tử Campuchia-Lào-Việt Nam” (gọi tắt là trang thông tin điện tử CLV).

Đây là sáng kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực tam giác phát triển.

Nội dung trang thông tin điện tử CLV là nhằm giới thiệu về khu vực tam giác phát triển, tiềm năng và lợi thế của các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển; cung cấp và trao đổi thông tin về các hoạt động liên quan đến tam giác phát triển; đăng tải thông tin về môi trường đầu tư và hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, thủ tục hành chính, tình hình sản xuất kinh doanh của ba nước.

Hiện tại trang thông tin điện tử CLV đang hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ: http://clv-triangle.vn, với 4 phiên bản tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Lào và tiếng Việt.

Theo thỏa thuận hợp tác sẽ tập trung vào các nội dung quy định việc quản lý và vận hành trang thông tin điện tử CLV, bao gồm quản trị, biên tập, cung cấp và kiểm soát thông tin, dữ liệu đăng tải trên trang điện tử này.

Ngoài ra, nội dung thỏa thuận cũng quy định thông tin mỗi nước cung cấp trên trang thông tin điện tử CLV phải phù hợp với mục đích của trang thông tin điện tử CLV, phù hợp với luật pháp và quy định có liên quan của mỗi nước; không gây phương hại đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của mỗi nước; đồng thời không gây phương hại đến mỗi quan hệ hữu nghị và sự hợp tác phát triển giữa 3 nước hoặc 1 trong 3 nước với các nước khác.

Địa chỉ chính thức của trang thông tin điện tử CLV dự kiến sẽ là: http://clv-development.vn  (hoặc http://clv-area.vn)./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)