Để sớm triển khai dự án “Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương” trong năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí 30 tỷ đồng cho dự án này từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa hàng năm của Trung ương cho các địa phương.

Di tích lịch sử văn hóa lăng và đền thờ Cao Lỗ Vương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 24,5ha, trong đó khu lăng mộ có diện tích khoảng 5,5ha, khu đền thờ diện tích 19ha.

Sau khi được sự đồng thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 967/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo khu di tích và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương (khu di tích gốc), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư trên 42 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện từ 2013 đến 2015. Tuy nhiên do khó khăn về kinh phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng.

Tại hội thảo khoa học “Cao Lỗ - Danh tướng thời dựng nước” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 19/12/2012 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định danh tướng Cao Lỗ là một anh hùng sáng tạo văn hóa của dân tộc, là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam ngay từ thời đầu dựng nước. Ông là niềm tự hào, là lòng sùng kính thiêng liêng, là tấm gương sáng soi chung của cả dân tộc ta trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Đền thờ tướng quân Cao Lỗ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa ngày 8/3/2005. Năm 1990, Lăng mộ tướng quân Cao Lỗ, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia./.