Kiểm tra số thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu trước khi tiến hành tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Số thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng lượng thuốc nhập lậu thu giữ là khoảng 7 tấn. Hiện Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành tiêu hủy 5 tấn. (Ảnh: (PV/Vietnam+)

Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu vào khu tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lò tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chuẩn bị cho thuốc bảo vệ thực vật vào lò tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các sản phẩm thuốc bảo vệ nhập lậu có độc lực rất mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+))

Hệ thống tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống tiêu hủy này có nhiệt độ cao từ 1450 độ C với thời gian lưu cháy dài (hiệu suất phá hủy lớn 99,99%). (Ảnh: PV/Vietnam+)