Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

Cận cảnh trạm bơm công suất lớn hút nước sông Mekong ở Thái Lan

Sơn Nam-Quang Thuận/Bangkok (Vietnam+) Bản in

Để giải quyết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc, Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mekong vào hệ thống các hồ chứa.