Trung tâm điều khiển tàu điện ngầm tại Đài Bắc bắt đầu hoạt động từ năm 1996 với nhiệm vụ điều khiển và quản lý các tàu điện ngầm tại thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm điều khiển hoạt động 24/24 giờ liên tục, chia làm 3 ca. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đài Bắc có 7 triệu dân nhưng mỗi ngày hệ thống tàu điện ngầm phục vụ gần 2 triệu lượt hành khách chia làm 5 tuyến đường trải khắp thành phố. Chính vì vậy, việc quản lý điều hành trung tâm này rất căng thẳng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm điều khiển có trưng bày các loại vé tàu mỗi thời kỳ khác nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm điều khiển tàu điện ngầm sẽ quản lý toàn bộ hệ thống tín hiệu chỉ dẫn, thông tin liên lạc, giám sát, an ninh, bán và kiểm soát vé tự động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại đây sẽ hiển thị hình ảnh toàn hệ thống thông qua hơn 10.000 camera được lắp đặt trên toàn tuyến. Người giám sát sẽ theo dõi chuyển động của các đoàn tàu thông qua màn hình khổng lồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hệ thống cảnh báo động đất với các màu đèn được bật sáng khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Người giám sát theo đó sẽ ứng phó với các tình huống khác nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm điều khiển chia làm 5 khu vực, mỗi khu vực điều khiển một tuyến tàu điện ngầm. Những người giám sát sẽ liên tục kiểm tra thời gian tàu chạy để tránh sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên trái Trung tâm là khu điều khiển, giám sát hệ thống cảnh báo cháy, hệ thống thông tin liên lạc, chiếc sáng và quạt thông gió, điều hòa không khí trong đường hầm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhờ có việc triển khai các hệ thống tự động tiên tiến mà hiện chỉ cần khoảng 20 người để có thể giám sát việc toàn bộ việc vận hành hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn tại Đài Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc áp dụng những công nghệ tự động hóa tiên tiến nhất tại Trung tâm điều khiển Tàu điện ngầm Đại Bắc sẽ tạo ra sự linh hoạt trong việc điều hành hệ thống giao thông công cộng tại Đài Loan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)