Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

Cận cảnh xe tăng 843 và tiêm kích 4324 - Hai bảo vật quốc gia

Võ Phương-Sơn Bách (Vietnam+) Bản in

Xe tăng 843 và tiêm kích MIG 21 số hiệu 4324 là 2 trong 3 bảo vật Quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử Quân đội Việt Nam.