Một cuộc hội thảo về báo chí tại Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.”

Hội thảo thu hút đông đảo đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan báo chí, nhằm đóng góp ý kiến giúp Ban tổ chức hoàn thiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia “Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.”

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi các vấn đề về thành tựu, hạn chế của thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, vai trò của báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý rất quan trọng. Hiện nay vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, báo chí Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn, ảnh hưởng đến vai trò của thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lưu Văn An mong rằng hội thảo sẽ thu hút được nhiều ý kiến đóng góp, nhằm chỉ ra những hạn chế của thông tin báo chí hiện nay, qua đó có những giải pháp kiến nghị để nâng cao vai trò của thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, giúp các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý Nhà nước tìm được tiếng nói chung.

Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của thông tin báo chí trong phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, nhấn mạnh trong thời điểm nhiều khó khăn đối với báo chí Việt Nam hiện nay, các nhà báo, phóng viên càng cần nâng cao đạo đức báo chí. Đây là vấn đề quan trọng, từ đó có những thông tin mang tính chất xây dựng, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có những điều chỉnh kịp thời, góp phần đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, các cơ quan quản lý cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách thẳng thắn, minh bạch, kịp thời, giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác và nhanh chóng đến với độc giả.

Ghi nhận những đóng góp, trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, phó giáo sư, tiến sỹ Lưu Văn An cho biết các tham luận, ý kiến trao đổi của các nhà khoa học đã góp phần gợi mở cho nhóm tác giả nghiên cứu một số phương pháp, ý tưởng mới vận dụng sáng tạo vào quá trình nghiên cứu các bước tiếp theo của đề tài, giúp cho đề tài khi hoàn thiện sẽ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, trở thành tài liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam./.