Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, việc ứng dụng công nghệ sinh học đã tạo ra được những sinh vật biến đổi gen mang các đặc tính mong muốn có giá trị cao, nên cần phải xây dựng một hành lang pháp lý để quản lý tốt nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro.

Phát biểu tại Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học, ngày 28/8, tại Hà Nội, ông Bùi Cách Tuyến cho rằng, việc ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là công nghệ sinh học hiện đại trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn và ngày càng có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Theo giáo sư Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học phát triển cây trồng chuyển gen không chỉ tạo ra cây trồng có khả năng kháng các bệnh virus, bệnh vi khuẩn, bệnh nấm, kháng chất diệt cỏ, chống chịu điều ngoại cảnh bất lợi, còn góp phần tạo nên ngành trồng trọt sạch, ít dùng hóa chất.

Cây trồng chuyển gen cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng gia tăng chất lượng chế biến, tăng giá trị thương mại và chất lượng dinh dưỡng cho người tiêu dùng... Tuy nhiên, cùng với những cơ hội to lớn thì cây trồng chuyển gen cũng đang đứng trước thách thức về chi phí trong đánh giá nguy cơ tiềm ẩn, an toàn thực phẩm và tác động môi trường.

Thạc sỹ Lê Thanh Bình Phó Tổng cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Tháng 10 tới, Dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi ban hành, Nghị định sẽ tạo được hành lang pháp lý đủ mạnh để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng.

Về mặt nghiên cứu, Việt Nam mới chỉ bắt đầu nghiên cứu và triển khai ở trong nước, chưa xây dựng được khung pháp lý quản lý an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen, do đó chưa tận dụng được công nghệ đã phát triển ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)