Ngày 10/12, Liên hợp quốc đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó có nghị quyết kêu gọi cộng đồng thế giới hành động khẩn cấp và hiệu quả để lên án, bác bỏ và loại trừ việc sử dụng các biện pháp đơn phương như là phương tiện để gây sức ép chính trị và kinh tế chống các nước đang phát triển.

Đại hội đồng Liên hợp quốc nêu rõ những biện pháp như vậy trái với các nguyên tắc của luật quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chế độ buôn bán đa phương.

Trong hai nghị quyết về chính sách kinh tế vĩ mô, Đại hội đồng Liên hợp quốc nêu bật trách nhiệm hàng đầu của mỗi nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước mình cũng như vai trò của chính sách quốc gia, các nguồn lực trong nước và các chiến lược phát triển.

Đại hội đồng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong việc thực hiện, thúc đẩy và duy trì nguồn tài trợ ở các nước đang phát triển, đồng thời kêu gọi những nước này tiếp tục thực hiện các biện pháp để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng đầu tư trực tiếp (FDI).

Các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển tiếp tiếp tục các nỗ lực tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong nghị quyết về khả năng trả nợ và phát triển, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tiếp tục hình thức tài trợ ưu đãi hoặc không hoàn lại cho các nước có thu nhập thấp để giúp những nước này đối phó được với khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, hủy bỏ hoàn toàn các khoản nợ đa phương và song phương cho các nước nghèo không có khả năng trả nợ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đề nghị các ngân hàng phát triển đa phương có chính sách ưu đãi và linh hoạt để giúp các nước đang phát triển vượt qua khó khăn về tài chính vươn lên để đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Trong nghị quyết về trao quyền pháp lý cho người nghèo và xóa đói nghèo, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên xóa đói nghèo và thúc đẩy việc trao quyền pháp lý cho người nghèo thông qua các nguồn tài chính tương xứng hoặc sự trợ giúp kỹ thuật.

Sau khi kêu gọi các nước cải thiện và tăng cường xóa nạn mù chữ, Đại hội đồng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của giáo dục đào tạo trong phát triển. Nghị quyết về phát triển nông nghiệp Liên hợp quốc nêu rõ sự cần thiết phải thực hiện chính sách toàn diện về an ninh lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)