Sản xuất sản phẩm gốm tại doanh nghiệp tư nhân gốm Bồ Bát, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Hiện cả nước có gần 5 triệu hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực phi nông nghiệp và hàng triệu hộ nông nghiệp kiêm ngành nghề ở nông thôn.

Đây là một khu vực kinh tế-xã hội lớn, có vai trò quan trọng trong tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng nhìn tổng thể, khu vực này tuy đông mà không mạnh.

Việc tổ chức lại hoạt động, tăng sức cạnh tranh của các tổ hợp tác, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ nói trên được coi là trọng tâm của kỳ đại hội thứ nhất Hiệp hội hợp tác xã và cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ Việt Nam. 

Tại cuộc họp báo chuẩn bị cho kỳ đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội diễn ra chiều nay (24/11), tại Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Quân, Trưởng ban vận động Hiệp hội hợp tác xã và cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ Việt Nam, nhận định hầu hết các tổ hợp tác, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ hiện nay đều có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, thiếu và yếu về nhiều mặt (vốn, khoa học công nghệ, nhân lực…) đồng thời lại hoạt động một cách rời rạc, đơn lẻ, thiếu liên kết, hỗ trợ lẫn nhau về mặt kinh tế.

Trên thực tế, những hạn chế này đã khiến các hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hiện nay gặp nhiều khó khăn, bị chèn ép, thua thiệt trên thương trường, thiếu khả năng cạnh tranh, từ đó không có được lợi ích và vị thế kinh tế -xã hội tương xứng với những đóng góp và tiềm năng của mình.

“Xuất phát từ tình hình, xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhu cầu và đòi hỏi thực tế của các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ trước những khó khăn, thách thức phía trước, việc hình thành một Hiệp hội của các hợp tác xã, các tổ chức kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đời sống là rất cần thiết,” ông Nguyễn Tiến Quân nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi Họp báo chuẩn bị ra mắt Hiệp hội các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Hiệp hội được xây dựng là một tổ chức mang tính kinh tế - xã hội có mục tiêu chính là xây dựng và tăng cường phát triển quan hệ liên kết về kinh tế giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, các tổ hợp tác, các hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương với nhau, từ đó giúp nâng cao quy mô, năng lực và hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống.

Mặt khác, Hiệp hội tập trung thúc đẩy về mặt kinh tế và hợp tác kinh tế giữa các thành viên nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức mà các thành viên phải đối mặt trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc thực hiện chức năng đại diện, triển khai các hoạt động hỗ trợ về pháp lý, về đào tạo, về thông tin…

Hiện nay, Hiệp hội đã thu hút gần 300 tổ chức, đơn vị đăng ký làm thành viên trong đó có các công ty, doanh nghiệp tư nhân một số trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại… và gần 50 cá nhân là các nghệ nhân-những người đứng đầu trong một số ngành nghề tiêu biểu…

Đến ngày 30/11 tới đây, Hiệp hội hợp tác xã các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ Việt Nam (ViCBa) sẽ chính thức ra mắt và hoạt động dựa trên cơ sở tham gia tự nguyện của các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống./.

Số liệu thống kê của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, tính đến ngày 30/06/ 2014, cả nước có trên 370.900 tổ hợp tác, trong đó có khoảng 70.000 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và khoảng 50.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại hoặc các lĩnh vực phi nông nghiệp khác; có trên 19.900 hợp tác xã, trong đó lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có 3.836 hợp tác xã (761 hợp tác xã xây dựng), lĩnh vực thương mại và dịch vụ có 1.475 hợp tác xã thương mại, 1.529 hợp tác xã dịch vụ điện, nước, 857 hợp tác xã trong các lĩnh vực dịch vụ khác.