Ngày 9/10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại 19 sở, ban, ngành của thành phố nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành của sở, ngành và thực hiện theo kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao tỷ lệ sử dụng, gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, sau khi dự án phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại Cần Thơ sẽ giúp các sở, ban, ngành từng bước xây dựng phương thức làm việc của công chức với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, góp phần vào việc xây dựng nền tảng cho chính quyền điện tử.

Cụ thể, khi dự án được triển khai sẽ đảm bảo 100% các đơn vị cấp sở, ngành triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng thông tin không đồng bộ; cung cấp thông tin về văn bản phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý... một các thuận tiện, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, phần mềm quản lý văn bản và điều hành sẽ giúp các sở, ban, ngành tại thành phố Cần Thơ tạo thói quen làm việc trên môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết, phần mềm quản lý văn bản và điều hành sẽ giúp các sở, ban, ngành tại Cần Thơ quản lý toàn bộ các văn bản của cơ quan, bao gồm các văn bản đến, văn bản đi và các văn bản khác thuộc quy trình xử lý; thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên trong và bên ngoài thông qua môi trường mạng. Từ đó, giúp các sở, ban, ngành từng bước giảm dần việc sử dụng văn bản giấy trong hoạt động điều hành./.