(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Năm 2016, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế phát triển bền vững.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ tại hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016, do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 11/12.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, song song với nhiệm vụ trên, thành phố Cần Thơ còn tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; thực hiện tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên, thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Với mục tiêu năm 2016 giá trị phát triển công nghiệp của Cần Thơ sẽ tăng thêm 8%, đóng góp 28,7% trong cơ cấu GRDP; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 8,35% so với ước thực hiện năm 2015, trong đó Cần Thơ ưu tiên tập trung triển khai thực hiện các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp để có đất sạch cho nhà đầu tư thuê.

Dự kiến, năm 2016, vốn tiếp nhận vào các khu công nghiệp tại Cần Thơ khoảng 50 triệu USD.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển các sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Song song với đó, thành phố tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế hiệu quả, tăng nhanh giá trị gia tăng và sức cạnh tranh sản phẩm, tăng tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp và giảm hợp lý tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Đặc biệt, Cần Thơ sẽ tập trung đầu tư chiều sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, trong đó tập trung tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng chuyên sâu, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giảm dần các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông.

Thành phố sẽ vận hành hiệu quả dự án "Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt-Hàn"; phát triển các dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng nội địa; xúc tiến mở các tuyến hàng không kết nối với các hãng hàng không trong và ngoai nước; đồng thời khuyến khích thu hút các dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ logistics, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.

Theo báo báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, năm 2015, Cần Thơ đạt và vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, 1/16 chỉ tiêu không đạt là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Trong năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của Cần Thơ ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng, tăng 12,28% so với năm 2014; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (chiếm 93,42%), giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (chiếm 6,58%) trong cơ cấu kinh tế.

Riêng trong năm 2015, thành phố Cần Thơ đã thu hút 12 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 30,6 triệu USD, nâng tổng số các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực là 220 dự án./.