Chiều 4/10, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết vừa ký quyết định số 3704/UBND-NC để thu hồi và hủy Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 về tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Lý do thu hồi được thực hiện theo Công văn số 1825-CV/UBKTTW ngày 15/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo số 14-TB/BCS ngày 13/9/2017 của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 11/9/2017.

Theo quyết định, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Hội trợ triển lãm Cần Thơ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Vũ Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, ngày 4/6/2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có quyết định tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng làm việc tại Phòng Nghiên cứu tổng hợp; được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên từ ngày 1/8/2014-31/7/2015.

Ngày 8/9/2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có quyết định cử ông Hoàng đi học tiến sỹ tại Nhật Bản từ tháng 10/2014-9/2017 và không được hưởng lương, các chế độ liên quan.

Đến ngày 1/8/2015, ông Hoàng hết thời gian tập sự nhưng vẫn được ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế vào ngày 15/1/2016.

Sau 32 ngày lên chức Phó Vụ trưởng, ngày 17/2/2016, ông Hoàng được Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Quốc Việt ký Quyết định chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ khi chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản.

Đến ngày 26/2/2016, ông Hoàng được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Cần Thơ ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

[Cần Thơ thực hiện nghiêm Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương]

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nghiêm túc, kiểm điểm, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Cần Thơ thu hồi và hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng./.
Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)