Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã thu hút và cấp phép cho 10 dự án hoạt động tại các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư 76 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực là 198 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1,6 tỷ USD.

Các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề chế biến thực phẩn, nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, giày dép, phân bón, hóa chất, sắt thép, lắp ráp xe ôtô. Tổng doanh thu từ đầu năm đến nay đạt 380,7 triệu USD, tăng 72,4% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó, giá trị xuất khẩu là 133,4 triệu USD, tăng 63%. Các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho gần 34.000 lao động tại chỗ.

Thành phố cũng tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn như miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các dự án thuộc danh mục ưu đãi và các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhà đầu tư thuê lại đất trong khu công nghiệp; hỗ trợ nhà đầu tư lãi suất đầu tư và đào tạo nghề. Riêng các dự án BOT, BTO, có vốn nước ngoài được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8-15 năm.

Cần Thơ đang triển khai kế hoạch mở rộng bốn khu công nghiệp cặp sông Hậu rộng 1.150ha; trong đó có hai khu công nghiệp mới là Thới An, Thới Long rộng 600ha (quận Ô Môn); xây mới một khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp hiện hữu thuộc huyện Thốt Nốt lên 500ha.

Thành phố cũng tiếp tục giải tỏa 680ha nhằm mở rộng khu công nghiệp Hưng Phú I, II, Trà Nóc II, trong đó, xây dựng hai khu tái định cư tại chỗ rộng 320ha phục vụ chỗ ở cho dân cư bị giải tỏa để mở rộng khu công nghiệp Hưng Phú I, II và hai khu công nghiệp quận Ô Môn./.