Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng, Cộng đồng và Các vấn đề liên chính phủ kiêm Bộ trưởng Cơ quan phát triển kinh tế Canada khu vực Quebec, Denis Lebel, vừa thông báo về khoản tài trợ mới cho tổ chức công nghệ sinh thái Ecotech Quebec (EQ), nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thương mại hóa các công nghệ sinh thái của tỉnh Quebec.

Theo đó, Chính phủ Canada sẽ giải ngân cho EQ khoản kinh phí 600.000 CAD trong giai đoạn từ năm 2013-2015.

Năm 2012, EQ cũng đã nhận được 117.000 CAD từ ngân sách liên bang.

Bộ trưởng Denis Lebel nhấn mạnh sự hỗ trợ của chính phủ liên bang cho phép EQ triển khai nhiều hoạt động đáp ứng yêu cầu của ngành công nghệ sinh thái - hay công nghệ sạch.

EQ là tổ chức độc lập, phi lợi nhuận đại diện cho lĩnh vực công nghệ sạch tại tỉnh Quebec.

Ra đời năm 2009, với mục tiêu đưa Quebec trở thành nơi dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sạch, EQ tập hợp tất cả các ngành công nghiệp trong tỉnh để cùng làm việc trong lĩnh vực công nghệ sạch bao gồm các công ty sáng kiến, trung tâm nghiên cứu-phát triển, chuyển giao công nghệ, công ty dịch vụ tiêu dùng, cộng đồng tài chính, tổ chức giáo dục-đào tạo và hiệp hội lao động.

Ngoài ra, EQ còn hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế, phát triển, thích ứng, thương mại hóa và xuất khẩu công nghệ sạch.

Công nghệ sạch là lĩnh vực quan trọng, được tạo thành từ nhiều ngành và đang được công nhận rộng rãi.

Lĩnh vực năng động này đang tăng lên nhanh chóng trên quy mô toàn cầu, với tổng đầu tư không ngừng tăng, từ 2,2 tỷ USD năm 2005 lên 9 tỷ USD năm 2011 bất chấp cuộc suy thoái kinh tế năm 2008.

Chính phủ Canada đánh giá các lợi ích gắn liền với lĩnh vực công nghệ sạch là sự ra đời các công ty công nghệ và lao động tay nghề cao, năng lực cạnh tranh cao của tất cả lĩnh vực kinh tế, giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và giải pháp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Thực tế, với sự xuất hiện các giải pháp sáng tạo góp phần nâng cao tính cạnh tranh, nhiều quốc gia đang tận dụng những cơ hội do ngành công nghệ sạch mang lại để đạt được thịnh vượng kinh tế bền vững.

Bộ trưởng Denis Lebel nhấn mạnh Chính phủ Canada tiếp tục tập trung vào mục tiêu tăng trưởng việc làm và hỗ trợ cho các công ty công nghệ sạch tiên tiến.

Tại Canada, công nghệ sạch đang trở thành lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất của nền kinh tế xanh, đóng góp cho sự thịnh vượng của tỉnh Quebec nói riêng cũng như Canada nói chung./.

Viên Thị Luyến (TTXVN)