Toàn quyền Canada David Johnston (phải) và Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/12, Toàn quyền Canada David Johnston - thay mặt Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị - đã tuyên đọc Kế hoạch hành động của chính phủ liên bang do đảng Tự do (LIB) của Thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo.

Kế hoạch này đề ra các mục tiêu hành động trong từng lĩnh vực cụ thể và được coi như cương lĩnh hành động của chính phủ liên bang trong thời gian tới.

Toàn quyền Johnston đã đọc bản kế hoạch hành động tại phiên họp toàn thể đầu tiên của lưỡng viện Quốc hội Canada kể từ sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 hôm 19/10.

Kế hoạch nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu là giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, lực lượng đang ngày càng chiếm số đông trong xã hội.

Chính phủ cũng sẽ triển khai chương trình bảo hiểm mới dành cho trẻ em, đẩy mạnh thực thi kế hoạch lương hưu, củng cố hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường hỗ trợ giáo dục trung học, xây dựng chương trình hỗ trợ y tế mới, đồng thời thúc đẩy đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và mang lại thịnh vượng.

Những lĩnh vực sẽ được chú trọng đầu tư gồm giao thông công cộng, hạ tầng xanh và hạ tầng xã hội.

Tất cả sẽ được thực hiện dựa trên kế hoạch tài chính minh bạch, có trách nhiệm và phù hợp với những khó khăn kinh tế hiện nay.

Kế hoạch hành động cũng nhấn mạnh đến việc kết hợp giữa hai mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Để bảo vệ môi trường, Canada sẽ xây dựng cơ chế định giá khí thải carbon và cắt giảm lượng khí thải nhà kính, ban hành các quyết định đầu tư chiến lược vào công nghệ sạch, tăng cường hỗ trợ các công ty xuất khẩu công nghệ sạch, xây dựng quy trình đánh giá môi trường và khuyến khích người dân tham gia đầy đủ hơn vào việc rà soát và giám sát các dự án phát triển nguồn lực.

Trong lĩnh vực xã hội, Kế hoạch hành động nêu rõ Canada cần tiếp tục phát huy thế mạnh đa dạng sắc tộc, văn hóa, kinh nghiệm.

Chính phủ liên bang sẽ thúc đẩy đổi mới, tăng cường quan hệ với các cộng đồng dân tộc bản địa, tạo điều kiện thuận lợi cho những người nhập cư nhanh chóng hòa nhập và tăng cường hỗ trợ các cựu binh.

Kế hoạch hành động tái khẳng định cam kết đến cuối tháng 2/2016, Canada sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria.

Về an ninh, chính phủ liên bang cam kết đảm bảo an ninh và mang lại nhiều cơ hội tốt hơn cho người dân.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường quan hệ với các đồng minh, đặc biệt là với quốc gia láng giềng Mỹ, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển cho những nước nghèo và dễ bị ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Trong hoạt động đa phương, Canada sẽ mở rộng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố, đánh giá toàn diện về khả năng quốc phòng và tăng cường đầu tư trang thiết bị cho quân đội.

Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng sẽ tăng cường thảo luận các thỏa thuận thương mại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các nền kinh tế đang nổi./.