AFP đưa tin, chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 10/9 đã công bố một kế hoạch 10 năm đối với khu vực Bắc Cực thuộc nước này, trong đó bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự và phản ứng với sự gia tăng cạnh tranh quốc tế.

Bắc Cực là nơi có trầm tích dầu mỏ và gỗ, cũng như là một lối tắt hàng hải quan trọng giữa châu Âu và châu Á.

Một tài liệu của Chính phủ Canada thể hiện: “Ottawa duy trì cam kết sử dụng chủ quyền của mình thông qua tuyến hàng hải, mà các quốc gia khác gồm Mỹ, coi là tuyến hải trình quốc tế... Tại vùng Bắc Cực hiện đang gia tăng lợi ích và cạnh tranh quốc tế giữa các quốc gia và các yếu tố phi quốc gia, những bên đang tìm cách chia chác nguồn tài nguyên giàu có và vị trí chiến lược của khu vực này."

Tài liệu khẳng định, mục tiêu chính của Chính phủ Canada là “tăng cường hiện diện quân sự ở Ottawa tại vùng Bắc Cực"./.

(Vietnam+)