Theo Tân hoa xã, Canada đã hợp nhất năm đơn vị tình báo quân đội riêng biệt trước đây thành một tổ chức mới mang tên Tổ chức Tình báo Các lực lượng Canada, trong nỗ lực nhằm cung cấp thông tin tình báo thống nhất và phối hợp cho ban lãnh đạo quân đội nước này.

Thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Canada ngày 19/9 cho biết tổ chức mới này do Thiếu tướng Christian Rousseau, Tư lệnh Bộ chỉ huy Tình báo Các lực lượng Canada (CFINTCOM) đứng đầu, đơn vị hiện vẫn đang hoạt động.

Năm đơn vị được hợp nhất bao gồm Trung tâm Hình ảnh Hỗn hợp Các lực lượng Canada (CFJIC), Đơn vị Phản gián Quốc gia Các lực lượng Cananda (CFNCIU), Trung tâm Khí tượng học Hỗn hợp (JMC), Cơ quan Xác lập Bản đồ và Biểu đồ (MCE), và Lực lượng Đặc nhiệm X Hỗn hợp (JTF-X) - đơn vị hỗ trợ thông tin tình báo về người cho các nhiệm vụ ở nước ngoài./.