Ảnh minh họa. (Nguồn: Tạ Văn Toàn/TTXVN)

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vào lúc 21 giờ 30 ngày 21/8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống, trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục duy trì ở mức đỉnh lũ.

Lúc 21 giờ ngày 21/8, mực nước các sông như sau:

Sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,8m, dưới báo động 2: 0,2m; tại Phú Thọ: 17,3m, dưới báo động 1: 0,2m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,7m, trên báo động 1: 0,4m. Sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,7m, trên báo động 1: 0,4m.

Dự báo sáng 22/8, mực nước các sông như sau:

Sông Thao tại Yên Bái xuống 30,3m, trên báo động 1: 0,3m, tại Phú Thọ xuống 17,0m, dưới báo động 1: 0,5m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,5m, trên báo động 1: 0,2m. Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,5m, trên báo động 1: 0,2m.

Đến chiều tối 22/8, mực nước các sông như sau:

Sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 29,8m, dưới báo động 1: 0,2m và tại Phú Thọ xuống 16,6m, dưới báo động 1: 0,9m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,1m, dưới báo động 1: 0,2m. Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,2m, dưới báo động 1: 0,1m.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp tại tỉnh Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.