Ảnh minh họa. (Nguồn: ABBANK)

Trước sự việc hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Airlines và một số hệ thống công nghệ thông tin của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công, Cục Công nghệ tin học thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung gian thanh toán triển khai, thực hiện ngay một số việc như: Thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình an toàn an ninh hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình, đặc biệt là các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên mạng Internet (hệ thống website, Internet banking,…).

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết; phân công cán bộ trực 24/7 và tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký (log) của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng để kịp thời phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật, các truy nhập trái phép, các cuộc tấn công (nếu có).

Thông báo kịp thời cho Cục Công nghệ tin học (Phòng An ninh thông tin, số điện thoại: 04.32595983 hoặc 0123.8595983; fax: 04.38358135; email: antt@sbv.gov.vn) về các sự cố an ninh thông tin (nếu có) để phối hợp xử lý./.